0897 27 60 65 - Д-р М. Чолаков; 0889 64 59 58 - Д-р А. Чолакова; 0884 27 40 81 - Д-р Б. Йорданова dr.cholakov@gmail.com

Орална хирургия

Дисциплина, чийто обект е хирургичното лечение на заболявания в устната кухина.

ОРАЛНА ХИРУРГИЯ 2

Услугите, извършвани от стоматолог хирург в дентално студио «Адванс Дент», са:

  • вадене на зъби и зъбни корени
  • вадене на дълбокофрактурирани/дълбокоразрушени зъби и зъбни корени
  • хирургично отстраняване на ретинирани мъдреци
  • апикална остеотомия при кисти, грануломи и др.
  • костно аугментиране (костозаместване)
  • мукогингивална хирургия
  • зъбни имплант