Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност…